พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
Share

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เข้าชม : 5174


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400