ตารางการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3
Share

ตารางการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3เข้าชม : 4707


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400