ตารางการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3
Share

ตารางการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3



เข้าชม : 6105


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400