รูปแบบแนวทางจัดทำเอกสารประกอบการฝึก ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 เป็น ช3
Share

รูปแบบแนวทางจัดทำเอกสารประกอบการฝึก
เข้าชม : 6110


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400