รูปแบบการจัดทำเอกสาร หรือสื่อการสอนของครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 เป็น ช3
Share

รูปแบบการจัดทำเอกสาร หรือสื่อการสอนของครูฝึกฝีมือแรงงา
เข้าชม : 6967


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400