บริการของเรา
Share

บริการของเรา


กบข. 

 แนะนำวิธีการขอรับเงิน กบข. คืนและเอกสารแนบในกรณีต่าง ๆ  

1) กรณีสมาชิกรับบำนาญจากรัฐ 

2) กรณีสมาชิกรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัดหรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

3) กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

กรณีที่ 1) และ 2) สามารถยื่นได้ 2 วิธี ไม่ว่าจะเป็น การกรอกแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ หรือ อีกวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว คือ ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3b9Sgtx

การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ

   ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ

   ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
   ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ

 

ประกันสังคมพนักงานราชการทั่วไป

   ขั้นตอนการยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลการประกันสังคมพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


เข้าชม : 21338


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400