ทำเนียบผู้บริหาร
Share

ทำเนียบผู้บริหารกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)

  รายชื่อ

ระยะเวลา 

 

    นางวีณา ภควงศ์

    1 มิถุนายน 2536 - 13 ธันวาคม 2536

 

    นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ

    14 ธันวาคม 2536 - 5 กุมภาพันธ์ 2541

 

    นางทิพาพร วีระพัฒน์

    6 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 มกราคม 2546

 

    นายสันติพงศ์ สนธิ

    31 มกราคม 2546 - 12 พฤษภาคม 2547

 

       นายนพดล รอดเรืองเดช

    13 พฤษภาคม 2547 - 1 พฤศจิกายน 2547

 

    นางพจนันท์ ทองวัฒน์

    2 พฤศจิกายน 2547 - 29 กันยายน 2551

 

    นางสุกันดา ครุธปิยะ

    30 กันยายน 2551 - 2 มีนาคม 2552

  

    นางจริยาพร สุวรรณมงคล

    3 มีนาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2555

  

    นายชาคริตย์ เดชา

   25 ตุลาคม 2555 ถึง 4 มิถุนายน 2558

 

    นางสาวรุจน์จิณี สภวิรีย์

   5 มิถุนายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

 

    นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด

   1 ธันวาคม 2558 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560

 

    นางพลาพร รัตนปริคณน์

   29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2562

     นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข    25 กันยายน 2562 ถึงปัจจุบัน
     เข้าชม : 18634


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400