การจัดทำคลังข้อมูลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง สายงานนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
Share

การจัดทำคลังข้อมูลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สายงานนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
เข้าชม : 4324


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400