แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Share

แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2554-2557
เข้าชม : 3500


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400