แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร
Share

แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan)
เข้าชม : 4583


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400