การประกันคุณภาพการฝึกอบรมการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

          - คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เข้าชม : 5584


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400