ขั้นตอนการดำเนินงานฝึกอบรม
Share

          - คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานฝึกอบรม
เข้าชม : 6364


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400