คู่มือการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานในประเทศและต่างประเทศ
Share

คู่มือการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานในประเทศและต่างประเทศ
เข้าชม : 461


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400