คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
Share

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่คู่มือการทดลองปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เข้าชม : 797


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400