ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 (หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)

เข้าชม : 719


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400