มาตรการควบคุมพัสดุของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
Share

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่มาตรการควบคุมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : 668


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400