แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
Share

  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เข้าชม : 707


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400