การเทียบตำแหน่งพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
Share


เข้าชม : 4995


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400