แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
Share

ดาวน์โหลด  แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เข้าชม : 5655


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400