เส้นทางความก้าวหน้า สายงานนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

Laughing
เข้าชม : 635


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400