เส้นทางความก้าวหน้า สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี และสายงานนักจัดการงานทั่วไป
Share

Kiss
เข้าชม : 415


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400