ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Share

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยจัดส่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ดังนี้

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (มีสังกัด)

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ไม่มีสังกัด)

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มีสังกัด)

 

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไม่มีสังกัด)

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีสังกัด)

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่มีสังกัด) 

 

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีสังกัด)

- ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่มีสังกัด)

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือท่านมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน
ไปรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ และขอความร่วมมือแจ้งล่วงหน้าด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

เข้าชม : 520


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400