โครงสร้างและภารกิจ การแบ่งหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

Cool
เข้าชม : 338


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400