แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2556-2559
Share

Smile
เข้าชม : 52


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400