เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ \\\"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่\\\" (ลูกไก่)
Share

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 


เข้าชม : 2247


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400