รายงานข้อมูลข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรด้าน CNC
Share


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน CNC  
ที่ได้มีการบันทึกไว้ในโปรแกรม DPIS 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ คลิก

เข้าชม : 4118


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400