การจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2558
Share


การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ของกองการเจ้าหน้าที่ 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558
เข้าชม : 4198


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400