แผนบริหารกำลังคนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558-2562
Share

Laughing
เข้าชม : 3655


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400