ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับประดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
Share

 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง

เข้าชม : 5364


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400