ตัวอย่างรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวของข้าราชการ
Share


สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกประเภท

โปรดถ่ายรูปให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

ขนาดไม่เกิน 2.5 x 3 ซ.ม.  หรือ  ขนาด 1 นิ้ว

เข้าชม : 24498


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400