ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ประจำปี 2554
Share

ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกรียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)
ประจำปี 2554
เข้าชม : 6406


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400