ข่าวประชาสัมพันธ์
Share

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2558 เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  ให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดกำกับดูแลและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัด  มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด  

ไฟล์ 1 :มติ ครม.pdf

เข้าชม : 5649


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400