คู่มือ Dpis สำหรับจัดทำตัวชี้วัด
Share

คู่มือ Dpis สำหรับจัดทำตัวชี้วัด
เข้าชม : 4487


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400