มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่ ก.พ. กำหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2551)
Share

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่ ก.พ. กำหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2551)


เข้าชม : 5838


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400