แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Share

แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เข้าชม : 2929


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400