แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Share

แผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เข้าชม : 4505


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400