ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Share

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


เข้าชม : 3254


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400