ประเด็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พกพา
Share

ประเด็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พกพา
เข้าชม : 4695


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400