ถาม-ตอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
Share

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เข้าชม : 3087


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400