เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
Share


เข้าชม : 4632


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400