หลักการเขียนหนังสือราชการและคู่มือการร่างหนังสือราชการ
Share

หลักการเขียนหนังสือราชการและคู่มือการร่างหนังสือราชการ
เข้าชม : 5571


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400