แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
Share

แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เข้าชม : 3168


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400