แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
Share

แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เข้าชม : 3471


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400