GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๘/๒๕๕๘ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๘/๒๕๕๘ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอเมือง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน