GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ สาขาการจัดดอกไม้สด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ สาขาการจัดดอกไม้สด ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ อบต.บ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน