GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

หลักสูตรเสริมทักษะ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

หลักสูตรเสริมทักษะ

เป็นการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท หรือนอกสถานที่ทำการของศูนย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ทหารกองประจำการผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พระ สามเณร ระยะเวลาการฝึก 6 – 80 ชั่วโมง และ 280 ชั่วโมง

 ที่

 หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึก(ชั่วโมง)

 1

 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ

 6 ชั่วโมงขึ้นไป

 2

 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 "

 3

 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 "

 4

การทำดอกไม้ประดิษฐ์

 "

 5

 การจักสาน

 "

 6

 การทำขนมอบ

 "

 7

 การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพร

 "

 8

 การประกอบอาหารว่าง

 "

 9

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 "

 10

 ผู้ประกอบอาหารไทย 10 อย่าง

 "

 11

 การประกอบอาหารพื้นเมือง

 "

 12

 การทำผัดไท 2ส

 "

 13

การทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

 "

 14

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packing)

 "

 

ติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ