GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

  หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2553


ที่  


หลักสูตร       


ระยะเวลาการฝึก(ชั่วโมง)

1

 การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

60

2

 การนวดแผนไทย

 80

3

 การนวดแผนไทย

 150

4

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร

30

5

 การทำมาลัยประดิษฐ์จากดินหอม

 30

6

 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

 60

 7

 การตัดผมชาย

 30

 8

 ช่างเสริมสวยระดับต้น

 60

 9

 ช่างปักผ้า

 60

 10

 การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

 12

 11

 การกัดลายกระจก

 12

 12

 เทคนิคการสอนงาน ,เทคนิดการบริการที่ประทับใจ

 12

 13

 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 18

 14

 การผสมเครื่องดื่ม

 30

 15

 การทำขนมอบ

 30

 16

 การทำปานซอย

 30

 17

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์

 12

 18

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิตัลด้วย Windows Media Player

 12

 19

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเวิลค์ไวด์เว็บ

 12

 20

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บด้วย Microsoft Frontpage

 12

 21

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสารด้วย Microsoft Word

 12

 22

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint

 12

 23

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

 12

 24

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วย Microsoft Excel

 12

 25

 การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์

 30

 26

 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK

 30

 27

 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

 30

 28

 การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

 30

 29

 การขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 60

 30

 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี

 30

 31

 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมจอคอมพิวเตอร์

 30

 32

 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องเสียง

 30

 33

 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องเล่น VCD ,DVD

 30

 34

 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

 30

 35

 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 30

 36

 การซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 30

 37

 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์เบื้องต้น

 30

 38

 ช่างก่ออิฐฉาบปูน

 30

 39

 ช่างปูกระเบื้อง

 30

40

 การทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม

 30

หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-6051 ต่อ 105 ,122 และ 0-5368-6052