GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้36
mod_vvisit_counterเดือนนี้176
mod_vvisit_counterทั้งหมด106369

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว -

ศพจ.แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์

1.สอบจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน คนสวน) 2558 

2.สอบจ้างเหมาบริการ(รักษาความปลอดภัย) 2558 

เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด1  รายละเอียด2เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี 2557 -

รับสมัครฝึกอาชีพ  หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี2557

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 4 เดือน

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 4 เดือน

ติดต่อฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

โทร 053-686052 ต่อ 121 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง11ตุลาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาช่างหรืออยู่ในช่วงสุดท้ายของการศึกษานอกโรงเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

มีอายุ 17 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการฝึก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาวุฒิการศึกษา

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยน)
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 08:03 น. เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 07:59 น.

    วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนางสาวทักษภร เสรีชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน และนายประภัสสร์ วงศ์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 09:16 น.

    วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๒๓ คน ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย ภาค ๑๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 11:09 น.

    เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย ภาค ๑๐ ลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัลลภ รุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เป็นประธานการประชุม


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 11:08 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 03:07 น.

     เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ‘จาวเหนือม่วนใจ๋.. คนไทยมีงานทำ' ทักษะดี งานดี เงินดี มีสุข' ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสตรี ประกอบด้วย กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน ๒๕ คน กลุ่มสตรีทำงานดีเด่น ๒๒ คน กลุ่มสตรีสมาคมนักธุรกิจ ๒ คน และกลุ่มบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ๒ คน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และกล่าวต้อนรับโดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน อาทิ กิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการกว่า ๒๐๐ แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา การลงนามถวายพระพรออนไลน์ แนะแนวอาชีพ สาธิตการฝึกอาชีพ งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ และ ศพจ.เครือข่าย ทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้คำปรึกษาแรงงาน ด้านการประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การไปทำงานต่างประเทศ คลินิกแรงงาน นิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน นิทรรศการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ และนิทรรศการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบูธการแสดงผลงาน (Show Case) ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง การจัดบริการผู้ว่าฯ พบปะประชาชน บริการตรวจสุขภาพ ทำบัตรประชาชน เปลี่ยนในอนุญาตขับขี่แบบใหม่ สาธิตกิจกรรมสปาไทย การประกอบอาหารนานาชาติ หน่วยบริการกาชาด และการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด


   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL