GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้36
mod_vvisit_counterเดือนนี้176
mod_vvisit_counterทั้งหมด106370

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว -

ศพจ.แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์

1.สอบจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน คนสวน) 2558 

2.สอบจ้างเหมาบริการ(รักษาความปลอดภัย) 2558 

เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด1  รายละเอียด2เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี 2557 -

รับสมัครฝึกอาชีพ  หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี2557

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 4 เดือน

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 4 เดือน

ติดต่อฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

โทร 053-686052 ต่อ 121 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง11ตุลาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาช่างหรืออยู่ในช่วงสุดท้ายของการศึกษานอกโรงเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

มีอายุ 17 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการฝึก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาวุฒิการศึกษา

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยน)
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 03:38 น.

    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนะคติ(Attitude) ที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕,๒๑-๒๒,๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๗,๘/๒๕๕๘ สาขาช่างติดตั้งดาวเทียม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 03:25 น.

    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๗,๘/๒๕๕๘ สาขาช่างติดตั้งดาวเทียม ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนะคติ(Attitude) ที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕,๒๑-๒๒,๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ 16/2558 สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 02:29 น.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ 16/2558 สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน ให้แก่ แรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กองร้อยทหารราบที่ 1721 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านจ่าโบ่ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘ สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(เสื้อโปโล)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:37 น.

           วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘ สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(เสื้อโปโล) ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL