GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้36
mod_vvisit_counterเดือนนี้176
mod_vvisit_counterทั้งหมด106370

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว -

ศพจ.แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์

1.สอบจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน คนสวน) 2558 

2.สอบจ้างเหมาบริการ(รักษาความปลอดภัย) 2558 

เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด1  รายละเอียด2เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี 2557 -

รับสมัครฝึกอาชีพ  หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี2557

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 4 เดือน

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 4 เดือน

ติดต่อฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

โทร 053-686052 ต่อ 121 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง11ตุลาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาช่างหรืออยู่ในช่วงสุดท้ายของการศึกษานอกโรงเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

มีอายุ 17 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการฝึก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาวุฒิการศึกษา

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยน)
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๘ สาขาช่างก่อสร้าง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 09:07 น.

    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๘ สาขาช่างก่อสร้าง ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) ที่ดี จำนวน ๒๐ คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๓/๒๕๕๘ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 09:04 น.

    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๓/๒๕๕๘ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) ที่ดี จำนวน ๒๐ คน ณ บ้านสองแคว ต.ท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 08:19 น.

    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ได้ร่วมการถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การออกร้านนิทรรศการของสล่าล้านนา การมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้แรงงานไทยเห็นความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการครั้งที่ ๓

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 08:02 น.

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ควบคุมงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ขั้นตอน ปัญหาที่พบ ของฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และ ฝ่ายบุคคล โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ ของสถานประกอบกิจการ (โรงแรม อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท) ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL