finance

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์กองคลัง
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าตอบแทน PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 14:58 น.

alt หนังสือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองคลัง ที่ รง 0410/ว0519 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าตอบแทน   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

 
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 16:32 น.

alt หนังสือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองคลัง ที่ รง 0410/ว05336 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

 
เรียน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 16:34 น.

                   กองคลัง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 163/2557 และ 164/2557 โดยสังกัดส่วนกลางได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และสังกัดส่วนภูมิภาคได้เบิกจ่ายให้เป็นยอดรวมของผู้มีสิทธิโดยโอนเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณของแต่ละสังกัดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อเบิกจ่ายให้เจ้าตัวต่อไป

 

 

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

ฝ่ายเบิกจ่ายและเงินเดือน  โทร. 0-2247-0304

 

 

 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 16:27 น.

alt หนังสือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองคลัง ที่ รง 0410/ว0495 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 09:58 น.

alt หนังสือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองคลัง ที่ รง 0410/ว04088ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ...

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการประกอบอาหารอาคารวิทยาลัยการแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙)และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในราคาชุดละ 500 บาท ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าและเกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง  ในการเสนอราคาอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

  ดาวน์โหลด

  ประกาศประกวดราคา

  ราคากลาง

 • ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ...
  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึก โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม 9 จังหวัด ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
  ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธรณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2557
   
  ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาและร่างเอกสารการประกวด ...

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาและร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
  ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
  เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th
  มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
  ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2557

  ดาวน์โหลดร่าง TOR

 • สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภ ...

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  และการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบกิจการ

  ทางนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ในวงเงิน 1,300,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา

  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557  กำหนดเปิดซองวันที่ 11 เมษายน 2557 

  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2557

  ดาวน์โหลด

  ประกาศสอบราคา

  ราคากลาง

 • ประกวดราคาและร่างเอกสารการประกวด ...

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาและร่างเอกสารการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการประกอบอาหาร อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2557

  ดาวน์โหลด

  ร่างประกวดราคา
  ราคากลาง
  แบบสรุปรายการและราคา

   

   

 • สอบราคาจ้างพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบ ...

  สอบราคาจ้างพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบรม

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบรม ในวงเงิน 314,830 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 26 มีนาคม 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557

  ดาวน์โหลด
  ประกาศสอบราคา
  ราคากลาง

 • ราคากลางจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมื ...

  ราคากลางจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงา ...

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

 • ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงห้อ ...

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านประกอบอาหารอาคารวิทยาลัยการแรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าและเกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคาอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

  เอกสารประกวดราคา

  ราคากลาง 1

  ราคากลาง 2

 • สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์โครง ...

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการจัดจ้างผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์รองรับหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT) ในวงเงิน 550,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557  กำหนดเปิดซองวันที่ 18 มีนาคม 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557

  ดาวน์โหลด 
  ประกาศสอบราคา
  ราคากลาง

เข้าสู่ระบบรายละเอียดผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้318
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน272
mod_vvisit_counterผู้ชมสัปดาห์นี้318
mod_vvisit_counterผู้ชมสัปดาห์ที่แล้ว2383
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้7384
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่แล้ว10640
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด246650

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 54.198.224.121
,
Now is: 2014-04-20 22:50