ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกอบรม/ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
หลักสูตร
การนวดตัว
หลักสูตรสนทนา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการประกอบ
อาหารไทย

 

 
 บทความที่น่าสนใจ
สุขภาพดีมีสุข : ชาเพื่อสุขภาพ
ก้าวทันโลกไอที : หลักการซื้อprinter
เคล็ด(ไม่)ลับคู่ครัว : เปาะเปี๊ยสด
 
 link ที่น่าสนใจ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กพร.
 
 download
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 
     
 
ตารางอบรมประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2555
 
       
หลักสูตรเปิดอบรม
ระยะเวลา
    วัน/เดือน/ปี
ค่าลงทะเบียน (บาท)

10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress

ภาษาจีนกลางเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1

พนักงานนวดไทย ระดับ 1

Adobe Illustrator CS5

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่3

Adobe Flash CS5

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 4

Adobe Indesign CS5

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 5

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ภาษาจีนกลางเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 2

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 1

การประกอบอาหารไทย ระดับ 1

การทำขนมอบ

12 ชม.

30 ชม.

18 ชม.

30 ชม.

18 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

30 ชม.

12 ชม.

19 - 20 มกราคม 2555

23 - 27 มกราคม 2555

25 - 27 มกราคม 2555

30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555

6 - 8 กุมภาพันธ์ 2555

6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555

6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555

13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2555

27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555

5 - 9 มีนาคม 2555

5 - 9 มีนาคม 2555

5 - 9 มีนาคม 2555

12 - 16 มีนาคม 2555

12 - 16 มีนาคม 2555

19 - 23 มีนาคม 2555

29 - 30 มีนาคม 2555

120.-

300.-

180.-

300.-

180.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

120.-

 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่
 
วิทยาลัยการแรงงาน
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กทม
 
โทรศัพท์ 0-2643-4981